Ubytovací řád

Ubytovací řád

Vážení hosté, vítáme Vás v našem kempu a přejeme vám příjemný pobyt.

 

 Ubytování hosta

 • V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 14 hodin do 19 hodin.
 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host správci areálu ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zaevidován.
 • Host obdrží svazek klíčů.
 • Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu správce počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
 • V případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si ubytovatel právo věci hosta vyklidit a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

 

 

 Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • Za ubytování platí host při příjezdu nebo při odjezdu dle platného ceníku. Platbu lze provést pouze hotově.
 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 • V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).
 • V objektu, především na pokojích je zakázáno kouřit.
 • Přísný zákaz používání pračky a sušičky v centrální chatě.
 • Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zhasnout světla,  svléknout povlečení a uklidit vše do původního stavu ve kterém bylo ubytování předáno hostovi. Poté odevzdá klíč osobně správci. Pokud host hodlá opustit penzion v brzkých ranních hodinách, je při odchodu povinen ponechat klíč na pokoji.
 • V případě ztráty klíče, nebo neuklizení pokoje do původního stavu bude požadována úhrada 1 000,- Kč.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách areálu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu.
 • Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny.
 • Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do ubytovacího zařízení. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech areálu, nenese provozovatel  žádnou odpovědnost.
 • Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti před kempem nebo uvnitř areálu za poplatek. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věci v něm.
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

 

Závěrečná ustanovení

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit rezervaci
 • Areál KKRoudnice je trvale střežen kamerovým systémem.
Hlavní sponzoři
Odkazy
Ostatní sponzoři
cookies
Pro zlepšení uživatelského komfortu a získání užitečných statistik využívám soubory cookies. Informace o používání také sdílíme s analytickými partnery. Používáním našeho webu s cookies souhlasíte.
Informace i Cookies