Slalomová dráha - Provozní řád

Provozní řád umělé slalomové dráhy v Roudnici n/L

1. Objekt slalomové dráhy

Slalomový kanál je využíván jako umělá slalomová dráha se stupněm obtížnosti WW 3 – 4.
Propust je široká 12 m, dlouhá 350 m a je situována při pravém břehu Labe. Začátek slalomového kanálu u klapkového uzávěru je opatřen vjezdovou signalizací. Svítí-li světlo je propust mimo provoz a s klapkou se manipuluje.

 

2. Pohyb v prostoru vodního díla

Z důvodu nebezpečí ohrožení života v oblasti VD (nadjezí, jezová konstrukce a podjezí), je účastníkům provozu slalomové dráhy zakázáno vstupovat na jezové konstrukce a přibližovat se s loděmi do blízkosti uvedených částí jezu. 
Pohyb účastníků provozu v prostoru nadjezí a podjezí je omezen žlutě natřenými bójemi . Vplout do prostoru ochranného pásma jezu je přísně zakázáno.

 

3. Účastníci provozu

Plavidla musí být vedena osobami, které jsou k tomu tělesně a duševně způsobilé, jsou obeznámeny s technikou vedení plavidel a se zněním tohoto provozního řádu. Pro zvýšení bezpečnosti je každý povinen používat ochrannou přilbu a plovací vestu s nosností podle platných pravidel kanoistiky, a to jak při tréninku tak při závodech. Účastníci provozu nesmí být pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.

Maximální počet lodí v danou hodinu, na kanále, je 40 kajaků, nebo 20 raftů. Minimální počet, pro puštění slalomové dráhy je 5 lodí.

 

 

4. Povinosti účastníků

1. Během provozu jsou všichni účastníci povinni dbát všech bezpečnostních pokynů pracovníků provozovatele.  Všichni účastníci jsou si vědomi skutečnosti jízdy na vlastní nebezpečí.

2. Osoby mladší 18 let mohou na dráze trénovat pouze v organizované skupině pod dozorem trenéra.

3. Každý sportovec je povinen se před tréninkem nahlásit správci zařízení a zaplatit poplatek za užívání slalomového kanálu.

 Pokud si přejete rezervaci upravit nebo zrušit, je nutné nejpozději do 48 hod informovat správce!

4. V případě, že dojde na kanále ze strany veřejnosti ke změně nastavení/umístění branek, je nutné navrácení do původního stavu. Porušení řádu se může trestat pokutou, kterou stanoví správce.

5. Všichni uživatelé jsou povinni se řídit tréninkovým rozpisem na příslušný týden umístěným na http://kkroudnice.cz/cs/rozpis-treninku  a respektovat vyhrazené tréninkové hodiny

6. V případě nehody slouží nouzové tlačítko k vypnutí vody. Které je umístěno u dřevěné lávky na ostrově.

Provozovatel Klub Kanoistiky Roudnice nad  Labem, z.s., nenese zodpovědnost za škody, vzniklé při tréninku a dalšího sportovního využití slalomové dráhy (na zdraví osob ani poškození lodí).
Sportovec, který nedodrží uvedené podmínky, nemá právo k tréninku na trati.

Areál KKRoudnice je trvale střežen kamerovým systémem.

 

Hlavní sponzoři
Odkazy
Ostatní sponzoři
cookies
Pro zlepšení uživatelského komfortu a získání užitečných statistik využívám soubory cookies. Informace o používání také sdílíme s analytickými partnery. Používáním našeho webu s cookies souhlasíte.
Informace i Cookies